Tag: 27. Mai 2015

Oshee ? zmiana sk?adu | Bieganie blog – o zdrowiu, ?yciu, wyzwaniach

Po cichu bez rozg?osu, zwyci?zca testu napoi izotonicznych sprzed 2 lat zmieni? sk?ad. Czy nowe jest lepsze od starego? Sprawd?my. Etykieta Na pocz http://bieganie.mauser.com.pl/2013/02/20/oshee-zmiana-skladu/